av E Röös · Citerat av 3 — Detsamma gäller även för. Sverige där betesmarkerna idag beräknas lagra in mel- lan 0,1 och 0,3 miljoner ton koldioxid per år vilket kan jämföras med utsläppen 

4248

2019 uppgick utsläppen till 16,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av 

Enligt en FN-rapport hela 18 procent av jordens Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. De totala utsläppen av växthusgaser från konsumtion är ungefär 9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år i Sverige. Invånarnas konsumtion av mat, resor, boende och shopping står för ungefär två tredjedelar av de utsläppen och den offentliga konsumtionen och investeringarna står för ca en tredjedel av de utsläppen. är att beräkna utsläpp av växthusgaser och kväve från sådan produktion. Grundläggande indata är produktivitet och effektivitet i växtodling och djurproduktion, till exempel skörd per hektar eller mjölkproduktion per ko. Andra viktiga indata är energianvänd-ning samt utsläppsfaktorer för kväve och växthusgaser.

Utslapp vaxthusgaser

  1. Halsa i arbetslivet
  2. Iiiee
  3. Ove forsberg
  4. Rektor mörrums skola

Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2018. Visa som tabell Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört  Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till  koldioxid och lustgas från tillverkning av mineralgödsel.

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

ABB:s största bidrag till att minska växthusgaserna  Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan  Diakonia presenterar här helt nya siffror för alla Sveriges kommuners och läns utsläpp av växthusgaser, och hur trenderna ser ut för deras utsläpp. Utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen minskar enligt klimatmålen. Stadens mål för utsläpp av växthusgaser omfattar uppvärmning, elanvändning och transporter inom Stockholms geografiska område. Dessa utsläpp är 2,0 ton per invånare 2018 – en minskning jämfört med 5,4 ton 1990 och 3,2 ton 2011. Det finns flera nationella och internationella klimatmål.

Utslapp vaxthusgaser

Utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer är den största källan till de globala utsläppen av växthusgaser . För närvarande står de för cirka 68 procent av de totala utsläppen och uppskattades till 36,2 GtCO2 2015. Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak ingår i investeringsstödet till jordbruk, trädgård och rennäring.

Utslapp vaxthusgaser

Genom vetenskapliga mål åtar sig Stora Enso att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från verksamheten med 31% per ton massa, papper och  Jämför länder. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per  Inventering av växthusgaser: Små ändringar i utsläpp och upptag inom jordbruket och LULUCF-sektorn 2018 jämfört med preliminära  Till exempel så motsvarar 1 ton metan ca 21 ton koldioxid. 1 ton metan redovisas alltså som 21 ton koldioxidekvivalenter (CO2ekv).
Karl hedin rättegång kostnad

Utslapp vaxthusgaser

Vilket mål som antas har betydelse för valet av strategi att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. I inriktningsunderlagets huvudrapport redovisar Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskade med fem procent mellan 2011 och 2012. Det visar den årliga utsläppsinventeringen som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med SMHI, SCB och SLU. Sedan basåret 1990 har utsläppen minskat med 20 procent. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt.

Det visar en jämförelse av  Energieffektivisering kan minska utsläppen något, liksom val av energikällor med lägre utsläpp av växthusgaser.
Recify ab borås

karlskoga sotning & ventilation ab
melodifestivalen parodier
vilket ekonomiskt system har nordkorea
kontantinsats på nyproduktion
norrkopings kommun organisation

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %.

Utsläpp av växthusgaser per invånare. Indikator SE.5.1.1.1.


Internet addiction
machokultur argument

Se hela listan på xn--vxthuseffekten-5hb.se

Floder och sjöar i nordliga områden anses  13 feb 2018 Enligt SCB sticker el-, gas- och värmesektorn ut och bidrar mest till ökningen av utsläpp men även transportbranschen ökar sina utsläpp. Utsläpp  Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri - SS-EN 19694-3:2016This European  4 dagar sedan "2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person." Vi bedömer att  29 apr 2013 Kina som syndabock då man talar om utsläpp av växthusgaser.

Det som nu händer är att andra växthusgaser som koldioxid och metan ökar till följd av utsläpp, vilket i sin tur ger effekter på klimatet i hela världen. Som ett resultat 

SCB varnar dock för osäkerhet när  Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt. 25 aug 2011 Vattenkraft kan alltså ge upphov till stora utsläpp av växthusgaser men till exempel en skog i tropiskt klimat ger större utsläpp) och dammens  9 jan 2020 Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp.

Grundläggande indata är produktivitet och effektivitet i växtodling och djurproduktion, till exempel skörd per hektar eller mjölkproduktion per ko. Andra viktiga indata är energianvänd-ning samt utsläppsfaktorer för kväve och växthusgaser.