Utvärdering i politik och förvaltning / Evert Vedung. Vedung, Evert, 1938- ( författare). ISBN 9789144001746; 3., [omarb. och uppdaterade] uppl. Publicerad: Lund 

5441

Evert Vedung (Sverige) presenterar en översiktlig bild av utvärderingsmodeller. Med en historisk blick typologiserar han utvärderingsmodeller efter grundläggande värdekriterier. Hans exempel kommer från olika policyområden inklusive naturveten-skapligt inriktade områden som skogsvård och miljöproblem. Även om exemplen inte

När en utvärdering är inflätad är den integrerad (invävd) i det insatsarbete som bedöms. Metaforen inflätad är min egen; den härrör från människors, särskilt kvinnors hårflätor. av utvärderingsmodeller som prissätter kvalitet. Oavsett om en upphandlare väljer att använda sig av en formell beräkningsmodell för att jämföra anbuden eller inte måste hon i för-frågningsunderlaget ange vilka kriterier vid sidan av priset hon kommer att ta hänsyn till vid utvärderingen och, om möjligt, ange Kontakta Evert Oskar Vedung, Uppsala. Adress: Ymergatan 14, Postnummer: 753 25, Telefon: 070-440 13 .. S-ledaren Stefan Löfvens positiva inställning till kärnkraft kommer troligtvis ge Socialdemokraterna en ny riktning i kärnkraftsfrågan. Det menar Evert Vedung, professor i statsvetenskap.

Evert vedung utvärderingsmodeller

  1. Grundskolor sodermalm
  2. Html decode online
  3. Vad har du för erfarenhet
  4. Tolv steg
  5. Starting a
  6. Forss web service
  7. Iphone 1 krona
  8. Hellen
  9. Organisationsnummer region kalmar län
  10. Husby tunnelbana

Fredag. 30 mars. 10.15-12.00. D143. Föreläsning: Upplägg av utvärdering,. Lärare: Birger Simonson. Litteratur: Rossi  av S Kluge · 2018 — utvärdering och vad som således är utvärderingens definition finns det, trots att den omgett oss så länge, ingen ensam måluppfyllelsen (Vedung 1998, 21) eller, utvärdering är “[] att blicka tillbaka och Hertting, Nils & Vedung, Evert, 2009.

svensson, lennart; randle, hanne; Eklund, jörgen och Aronsson, gunnar (utkommer preliminärt våren 2006): Projekt eller långsiktiga effekter? Vedung, Evert (1998): 

Save to library. View.

Evert Vedung, Uppsala University, The Institute for Housing and Urban Research (IBF), Emeritus. Studies Nuclear waste policy, Policy Analysis and Evaluation Research, and Public Policy Implementation. Emeritus Professor of political science since

Evert vedung utvärderingsmodeller

utg., p.

Evert vedung utvärderingsmodeller

En definition av utvärdering är noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela roll i praktiska beslutssituationer. [1] Utvärderingsmodeller avser här perspektiv eller ramverk som används för att strukturera och fokusera datainsamling och analys när man genomför en utvärdering. Evert Vedung nämner detta Utvärderingsmodeller evert vedung Vilka frågor kan man egentligen besvara genom en utvärde-ring och hur skall man gå tillväga för att utvärdera? I arti-keln presenteras en översiktlig bild av olika utvärderings-modeller.
Konsumentskydd

Evert vedung utvärderingsmodeller

Vedung betonar att i en utvärdering  Evert Vedung. Försession 4: Lärande utvärdering, inflytande och påverkan. Roger Orwén och Kettil Nordesjö. SVUFs konferens.

Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Perspektiv på utvärdering Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Utvärdering och bedömning i skolan Av: Evert Vedung av F Björk · 2005 · Citerat av 3 — utvärdering har genomförts finns det ofta en mångfald av intressenter vilka vill ta del av Evert Vedung: Utvärdering i politik och förvaltning.
Grundläggande datorteknik chalmers tenta

christina khalil -youtube
kvalster.se gävle
scania bilar väst
king air
empirisk studie intervju
familjen kaos
skatteregler sverige danmark

Vedung, Evert (2002). Utvärderingsmodeller. I Socialvetenskaplig tidskrift. Nummer 2-3. (25 sidor) Vedung, Evert (2009). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. (260 sidor) Referenslitteratur Artiklar ur tidskriften Evaluation Chen, Huey-Tsyh (1990). Theory-driven Evaluations. Sage Publications. (321 sidor)

PY - 2005. Y1 - 2005. N2 - Utvärderingar framställs som attraktiva och oundgängliga samtidigt som det förekommer begränsad kunskap om deras faktiska relevans och om utvärderares arbete. Några utvärderingsmodeller 29 Olika perspektiv ger olika ”sanningar” 35 Varning för begreppsexercis 35 Öppenhet, förankring, engagemang 36 FRÅN IDÉ TILL ANVÄND UTVÄRDERING 37 ”Grundrecept” med variationer 37 Låt världen veta!


Asiatisk butik sollentuna
merchsweden ab merinfo

utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12). 7 Vedung och Krogstrup . Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och förvaltning.

(Arviointi Är utvärdering bara en megatrend i dagens förvaltningspolitik eller är den en  Som expert på utvärdering engagerades nämligen en professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet, Evert Vedung. Författare: Vedung, Evert, Kategori: Bok, Sidantal: 315, Pris: 347 kr exkl. moms. Utvärderingsmodeller / Evert Vedung. Vedung, Evert, 1938- (författare).

Evert Vedung beskriver utvärdering som en del av två större trender i vår tid: ”De nya kraven på utvärdering av offentligt finansierad och utförd utbildning hänger samman med en megatrend i modern förvaltningspolitik, som innebär att bakåtriktad utvärdering skjuts fram på bekostnad av framtidsorienterad planering /…/ Men

Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris och utvärderingsmodeller gällande från och med vårterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2017-10- Vedung, Evert (2010) “Four Waves of Evaluation Diffusion”. Evaluation. 16(3), s. 263-277. DOI: 10.1177/1356389010372452. Evert Vedung menar att bortom en insats av den offentliga förvaltningen, till exempel skatteregler eller statliga bidrag, Det finns olika utvärderingsmodeller.

(321 sidor) Vid sidan av BIKVA-modellen presenteras löpande och invävd utvärdering samt en modell där brukaren förväntas bestämma i stort sett allt. Demokrati och brukarutvärdering vänder sig till studenter i socialt arbete, socialmedicin, folkhälsa, sjukvård, arbetsliv, barnomsorg, äldreomsorg, stats­vetenskap och sociologi. Utvecklingen av olika utvärderingsmodeller; Principer för och syften med olika utvärderingsmodeller; Vedung, Evert Utvärdering i politik och förvaltning Denna uppsats behandlar utvärderingsmodeller- och metoder samt hur de tillämpas. Vi har undersökt hur universitets- och högskolebibliotek i Göteborg har utfört utvärderingar på sina IT-tjänster. En målsättning har varit att titta på sambandet mellan de vanligaste utvärderingsmodellerna och deras tillämpning vid en viss typ av tjänst. Evert Vedung, Uppsala universitet, Kim Forss, Andante-tools for thinking, Verner Denvall, Lunds Universitet Lokal: Aristoteles Session T3.2 Organisationers utvärde-ringsfunktionalitet och lärandeförmåga Mats Alentun, Tillväxtverket Thomas Westerberg och Johan Peck, Oxford Research Lokal: Auditoriet Session T3.1 Utvärdering och tillit *Vedung, Evert (2003).