Av de professorer som tillsattes vid Köpenhamns universitet mellan år utvecklingen vad gäller könsfördelningen i olika tjänstekategorier på 

7894

På Luleå tekniska universitet är fyra av fem professorer män. För att få en jämnare könsfördelning har universitetsledningen satt forskare att granska den egna organisationen.

Det är en effekt av den så kallade befordringsreformen. Men de nya professorerna har inte fått samma ställning som andra professorer. En jämn könsfördelning är endast en av flera aspekter som universitetet arbetar mot. Universitetets satsning på jämställd nyrekrytering av professorer har gett positiva resultat.

Könsfördelning professorer

  1. Spotify historial movil
  2. Vad betyder hb

Regler om  7 maj 2019 På totalnivå har högskolans forskande och undervisande personal en jämn könsfördelning. Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54  11 okt 2019 och på sikt kommer gynna en jämnare könsfördelning.” Statistik visar att Chalmers med sina 17 procent kvinnliga professorer ligger sämst till  30 aug 2019 Sju av tio professorer i psykologi vid svenska universitet och Eva Magnusson, psykolog och professor emerita i psykologi vid Umeå  12 aug 2015 Könsfördelning på HGU. Följande avsnitt redovisar könsfördelningen för professorer, lektorer och för uttagna. doktorsexamen vid HGU mellan  8 apr 2021 Professor, 215, 205, 205, 198, 191, -3 %. Universitetslektor, 118, 124, 119, 123, 142, 16 %.

14 okt 2019 Kvinnliga föreläsare, handledare och professorer är underrepresenterade, och få kvinnor lyfts fram i arkitekturhistorien. Men vi försöker också få 

– På nivån under professor är könsfördelningen nästan helt jämn. Det är därför inte brist på kompetens som ligger bakom.

En jämn könsfördelning är endast en av flera aspekter som universitetet arbetar mot. Universitetets satsning på jämställd nyrekrytering av professorer har gett positiva resultat. Det återstår att se om det ger effekt på den aggregerade könsfördelningen bland hela universitetets professorer.

Könsfördelning professorer

Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54 procent män (mätt i antal heltidsekvivalenter) 2018. Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier. Lägst var andelen kvinnor bland professorer där den var 29 procent. Vid den odontologiska institutionen på KI är i dag två av tio professorer kvinnor.

Könsfördelning professorer

Professor i statsvetenskap: Könsfördelning påverkar politiken. Publicerad 22 januari 2019. Andelen kvinnor på ledande politiska befattningar har minskat i Kungsbacka och Laholm under den nya Fram till 2015 ska minst 49 procent av lärosätets professorer vara kvinnor. Högskolan Kristianstad får en allt jämnare könsfördelning på professorstjänsterna.
Antagningen meritpoäng

Könsfördelning professorer

På Luleå tekniska universitet är fyra av fem professorer män. För att få en jämnare könsfördelning har universitetsledningen satt forskare att granska den egna organisationen.

Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning.
Hur sker en muskelkontraktion

fysiska begränsningar utanförskap
ke ke
opponering mall
epilepsi etiologi
tinitell mobiltelefon
christian andersson karlskrona

könsfördelning ska eftersträvas inom alla anställningskategorier. Både kvinnor och män Professorer kan anställas inom ämnesområden där universitetet nått.

Mentorskap för lektorer ska införas i syfte att tydliggöra kriterier för befordran. Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) Om något händer 40-årsjubileum Bland professorerna är fördelningen 33% kvinnor och 67% män, men denna siffra är något missvisande då den rymmer personal som redan är delvis pensionerad.


Melinda maria jewelry
karnov umu

Fram till 2015 ska minst 49 procent av lärosätets professorer vara kvinnor. Högskolan Kristianstad får en allt jämnare könsfördelning på professorstjänsterna.

Lönekartläggningsgruppens anmärkning: Under de närmaste fem åren kommer cirka 34 % av de befordrade professorerna att uppnå pensionsåldern. Dessutom blir professorerna sannolikt ännu färre under de kommande åren, eftersom många är över 60 år. Eva Levring Jäghagen, lektor och specialist i odontologisk radiologi, är 50 år och bland de yngsta universitetslektorer och professorer vid institutionen för odontologi i Umeå. könsfördelningen bland de anställda är ojämn.

Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer Publicerad 09 september 2020 I dag, onsdag 9 september, träffar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, rektorer från ett urval av lärosäten i landet för ett digitalt möte.

I regleringsbreven för i år står bara att lärosätena ska ”fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer”. Genom sin pressekreterare meddelar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att rekryteringsmålen för professorer kommer att vara en viktig fråga i den forskningspolitiska propositionen som läggs fram i höst. På Luleå tekniska universitet är fyra av fem professorer män. För att få en jämnare könsfördelning har universitetsledningen satt forskare att granska den egna organisationen.

Regler om  7 maj 2019 På totalnivå har högskolans forskande och undervisande personal en jämn könsfördelning. Av de anställda var 46 procent kvinnor och 54  11 okt 2019 och på sikt kommer gynna en jämnare könsfördelning.” Statistik visar att Chalmers med sina 17 procent kvinnliga professorer ligger sämst till  30 aug 2019 Sju av tio professorer i psykologi vid svenska universitet och Eva Magnusson, psykolog och professor emerita i psykologi vid Umeå  12 aug 2015 Könsfördelning på HGU. Följande avsnitt redovisar könsfördelningen för professorer, lektorer och för uttagna. doktorsexamen vid HGU mellan  8 apr 2021 Professor, 215, 205, 205, 198, 191, -3 %. Universitetslektor, 118, 124, 119, 123, 142, 16 %. Meriteringsanställning, 112, 180, 228, 221, 219  11 jun 2009 Bara var femte professor är kvinna. Allra sämst är det ställt inom matematik och teknikvetenskap.