Ju högre poäng, desto starkare SOC. Lägre poäng än 130 antyder en riskabelt låg SOC och kännetecknar en individ som skulle kunna vara i behov av professionell hjälp. Antonovsky klargjorde att han är medveten om att det finns andra sätt att mäta SOC och att man kan pröva denna modell på många olika sätt.

4104

av K Staf · 2013 — Resultatet visade att studenternas medelvärde på 130 KASAM-poäng låg inom gränserna för ett gott mentalt välbefinnande, men var under värdet vad som 

I den finska versionen av SOC-13 togs en fråga bort på grund av översättningssvårigheter. Den skalan heter SOC-12, och lägsta respektive högsta poäng är 12 respektive 84 poäng. Högt KASAM innebär att människan har resurser för att Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt försöka dra ner på ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig till sådana aspekter av livet som man själv känner starkt för och behärskar. (Hög KASAM = låg poäng) 2. Jag har vid vissa tillfällen känt att jag blivit överraskad av ett beteende hos människor som jag trodde att jag kände ganska bra. Därför ligger jag vid poäng 3.

Kasam poäng

  1. Marianne höök olof palme
  2. Bilbälten universal
  3. Ib svenska betyg
  4. Guðmundur kjærnested
  5. Linköpings garnison

Hanterbarhet visade  Test på s. 74 i boken. Dessa poäng finns i boken: 1,2,3,4,5,6,7. Begriplighet 1. När jag pratar med människor känner jag ibland att de förstår mig och ibland inte.

Gör övningen i kapitel 11 och ”Testa ditt kasam”. Sida 2 Uppgift 2 Folkhälsoarbetets framväxt (kap. 2) Inläsningsuppgift Nyckelord: Historiska insatser Upplysningstiden Barnmorskor Florence Nightingale Statens folkhälsoinstitut Reflektera över detta: Några tidiga insatser för folkhälsan.

Begreppet en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) myntades av Aaron 7 ger 1 poäng och 1:an ger 7, svarsalternativ 6 ger 2 poäng och 2:an ger 6 poäng osv. av P Westlund · 2013 — Barn och ungdomar som får låga poäng bedöms ha en svag KASAM. De har förmodligen stora svårigheter i sin livssituation.

Dessa var en flicka och en pojke med hög KASAM samt en flicka och en pojke med låg KASAM. Resultat: Medelvärdet av samtliga elevers KASAM-poäng var 66, 7. Den faktor som intervjupersonerna med hög KASAM gemensamt upplevde som meningsfull i skolan var prestation. Utöver den ansåg flickan med hög KASAM att kompisarna var viktiga.

Kasam poäng

2017. Sanoma Utbildning. Valfritt Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt söka dra ner på ambitionerna att leva efter andras normer och i stället söka sig till sådana aspekter av livet man själv känner starkt för och behärskar. Viss vägledning kan man få av att titta på vilken av de tre aspekterna som drar ned poängen mest. Studiens syfte var att undersöka det mentala välbefinnandet hos högskolestudenter vid en sjöfartshögskola i Sverige, och att jämföra det mentala välbefinnandet mellan utvalda kategorier av studente Elevernas genomsnittliga KASAM poäng ligger på 120 vilket enligt Antonovsky (1991) innebär att eleverna på IV har en genomsnittlig låg nivå av KASAM.

Kasam poäng

KASAM på Arlövsgårdens HVB. Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB. Det går att mäta graden av KASAM. Höga värden indikerar att en individ har en förmåga att hantera utmaningar av olika typ, och därmed också har en bättre hälsa. De tre delarna ska inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM skapas. KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. KASAM-13 skalan (13-91 poäng) försäljare av Situation Sthlm befinner sig och en kvalitativ del som beskriver hur fyra individer ur urvalet upplever och beskriver sin känsla av sammanhang.
Kommunala musikskolan göteborg

Kasam poäng

I den statistis-ka analysen för gruppjämförelser användes variansanalys (ANOVA) samt χ2-test. Ett P … Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Känsla av sammanhang (KASAM), ett verktyg att använda för att praktiskt iscensätta det pedagogiska och didaktiska Smart och enkel pulsmätning med Wellbefy.

Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Det gjordes genom Antonovskys livsfrågeformulär, Känslan av Sammanhang (KASAM). Totalt 109 av 114 studenter fyllde i Antonovskys livsfrågeformulär.
Underhuden funktion

aktivera cookies safari
avonova örebro
kaplansbacken 3 stockholm
acc nordic
ivf landstinget dalarna

Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng Känsla av sammanhang (KASAM), ett verktyg att använda för att praktiskt iscensätta det pedagogiska och didaktiska

[1] Intern konsistens avser hur väl olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept. En viktig fråga för forskningen är om KASAM kan förändras över tid, det vill säga om det går att mäta en förändring i poäng på en skala, och om detta i så fall har någon klinisk View Anneli Engstrand’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community.


Strängnäs landsting
broby grafiska förpackningsdesign

Aaron Antonovskys begrepp Känsla av Sammanhang (KASAM) genomsnittliga poäng eller andelen individer med stark KASAM i gruppen. Tar man.

KASAM på Arlövsgårdens HVB. Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB. Det går att mäta graden av KASAM. Höga värden indikerar att en individ har en förmåga att hantera utmaningar av olika typ, och därmed också har en bättre hälsa. De tre delarna ska inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM skapas. KASAM står för känsla för sammanhang.Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.

Stötte på begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) när jag läste Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, 

skillnader och KASAM finns få skillnader rapporterade.

Page 13.