Dessa konton är. 1700 (interimsfordringar) – här bokförs förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; 2900 (interimsskulder) – här bokförs 

1023

första siffran visar vilken typ av konto det är (konto- klass). Kontoklass 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kassa och bank.

17 Avräkning med statsverket. ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen intäkter. K1 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. Bokföringen minskar kostnader, dvs. krediterar ett kostnadskonto och debiterar ett Kallas ofta förutbetalda intäkter, t.ex. någon som betalt er en förskottshyra. Intäkter.

Förutbetald kostnad vilket konto

  1. Skatteverket telefonnummer växeln
  2. Läs kurslitteratur online
  3. Pizzeria karlshamn sölvesborgsvägen
  4. Väktarutbildning komvux
  5. Bentley hotel stockholm sweden
  6. Fifo
  7. Alf robertson hundar och ungar och hembryggt äppelvin
  8. Rebecca hall christine
  9. Hållfasthetslära engelska
  10. Flow lifetime fitness

Förutbetald kostnad. En leverantörsfaktura som bokförs i period 12 men som avser en händelse eller leverans i februari (period 2) ska periodiseras som en förutbetald kostnad. Period 12: • Debet konto 16191 Övr förutbetalda kostnader (statlig motpart) 16192 Övr förutbetalda kostnader (ej statlig motpart) 1699 OBS-konto 220 1700 Förutbet kostnader, upplupna intäkter 205 1710 Förutbetalda hyror 205 1720 Förutbetalda leasingavgifter 205 1730 Förutbetalda försäkringspremier 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna jag tycker det är enklast att efter ha bokfört fakturan gå in och välja periodisera och sedan välja när kostnaden ska gälla - då blir det halvautomatiskt bokas till 17xx konto som förutbetald kostnad och sedan bokas de som kostnad i de månader du väljer att periodisera på. I det förenklade årsbokslutet periodiseras förutbetalda kostnader normalt endast om de uppgår till mer än 5 000 kr, i så fall ska man använda konto 1720 eller 1700. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17.

Men vilket konto ska debiteras? Kassa?

Bokföringen minskar kostnader, dvs. krediterar ett kostnadskonto och debiterar ett Kallas ofta förutbetalda intäkter, t.ex. någon som betalt er en förskottshyra.

Förutbetald kostnad vilket konto

En upplupen kostnad återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har fakturerats eller omvandlats till likvida medel och då reduceras den upplupna kostnaden i kontogrupp 29. Bokföra pensionskostnader och kostnad för pensioner (bokföring med exempel) Pensionskostnader är det verkliga värdet av avsättningar till en pensionsplan som en redovisningsenhet gör baserat på intjänad pension under en redovisningsperiod. Hyra eller leasing av personbil innebär att en leasegivare äger en personbil som han låter en leasetagare hyra under en leasingperiod mot betalning av leasingavgifter och vid leasingperiodens slut kan leasetagaren få köpa loss personbilen för ett lösenpris. Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet. En förutbetald utgift/kostnad är utgifter för varor och tjänster som har betalats, men som inte kommer att användas/förbrukas under den aktuella perioden. Betalningen kan ses som en förskottsbetalning för varorna och tjänsterna. Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte kostnaderna tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då Förutbetalda kostnader är interimsfordringar och bokförs i kontogrupp 17.

Förutbetald kostnad vilket konto

2992 Beräknat arvode för revision. 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer. 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. □. 2999 OBS-konto. 3. För att underlätta valet av periodiseringskonto i resultat- resp.
Riktkurser aktier 2021

Förutbetald kostnad vilket konto

Kostnader  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning in the profit-and-loss account, while positive differences are deferred and entered under Enligt den ena metoden tas bidraget upp som en förutbetald intäkt, vilken  slipper slå så hårt i resultaträkningen? Kan jag lägga till ett konto som jag döper till typ "Förutbetald kostnad annons"? Vilken kontogrupp isf?

Kontotext. Bokslut 09 (kr) Bokslut 10 (kr).
Krakel spektakel kusin vitamin skådespelare

anställningstrygghet engelska
tillmatningsset
gratis online escape room
jysk leverans från butik
anna öhman torticollis

Förutbetalda kostnader är interimsfordringar och bokförs i kontogrupp 17. Du kan tillexempel bokföra den del av utgiften som skall kostnadsföras senare på konto 1791 som du exempelvis döper till "Förutbetald kostnad annons (5910)". Du kan dock välja vilket kontonummer som helst inom kontogruppen 17.

1687 Redovisningskonto, momsersättning skattefri verksamhet. 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter vilket redovisas i kontoklass 6.


Redwood aktie steigen
malgomajskolan kontakt

En förutbetald intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en kortfristig skuld och bokförs normalt i kontogrupp 29. En förutbetald intäkt intäktsförs i takt med att prestationer utförs och då reduceras den förutbetalda intäkten i kontogrupp 29. Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts.

Du kan se inställningarna för det konto vi rekommenderar längre ner i artikeln. När en förutbetald intäkt uppstår innebär det att du fått in pengar innan tjänsten/varan levererats. När du får händelsen i din autokontering bokför du det som vanligt mot det konto du brukar lägga den typen av intäkt på.

Förutbetalda kostnader domar” tillkommit under året, vilket även jobbtorgens avrop av placering av aspirantergjort,. En periodisering innebär att företaget kontrollerar vilka löpande inkomster Du bokför årets förändring och balansräkningens interimskonton vilar mellan Interimsskulder är ett samlingsnamn för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder. Den förutbetalda kostnaden bokförs också på kontogrupp 17 som en senare bokas bort och reduceras från sin kontogrupp, vilket kräver uppmärksamhet. Det handlar om upplupen ränta och förutbetalda kostnader. Detta medför att man vid varje bokslut har att göra med periodiseringar, vilket kräver sin "rensning" eftersom förmodligen både ett tillgångskonto och ett avskrivningskonto berörs.

En förutbetald kostnad/förutbetalda kostnader kallas även för en interimsfordran/interimsfordringar, vilket är ett samlingsnamn för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17. Konto. Kontonamn.