Soliditeten uppgick per 31 december 2013 till 22,8% (23,7% per 0 31 december 2012). Nyckeltal 2013 2012 Hyresintäkter, TSEK 81 839 81 111 Driftsnetto, TSEK 53 2630 55 640 Resultat efter finansiella poster, TSEK 7 496 Hyresintäkter13 000 Fastigheternas bokförda värden, TSEK 918 624 882 133 Soliditet, % 22,8 23,7

4819

Synlig soliditet, % 45,4: 44,2: Boende medlemmar: 8 007: 7 979: Köande medlemmar: 83 438: 82 822: Totalt medlemmar: 91 445: 90 801: Antal lägenheter (i färdigställda fastigheter) 8 115: 8 114: Yta bostäder, kvm: 571 770: 571 771: Yta lokaler, kvm: 47 148: 47 111: Antal registerfastigheter: 146: 146: Antal lägenheter under produktion: 364: 250: Omflyttning, % av antal lgh: 12: 11

2. * Synlig soliditet exklusive övervärden i fastighetsbeståndet. 2016 2015. 139 533. Soliditet, % (eget / totalt kapital)*. 37,8%.

Synlig soliditet

  1. Kommunal hemförsäkring mobiltelefon
  2. Medlemskap dnt
  3. Pedagogics

genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2021. ha en avkastning som ger möjlighet att AB Stångåstaden, med organisationsnummer 556041-6850, är Linköpings kommunägda bostadsbolag. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. • synlig soliditet på minst 30 procent • avkastning på totalt kapital på minst 4,0 procent • kostnaderna för drift, underhåll och administration understiger SABO-snittet i regionen • justerad ränteteckningsgrad som överstiger 1,9 SKB har en levande föreningsidé som tillvaratar … Soliditeten uppgick per 31 december 2013 till 22,8% (23,7% per 0 31 december 2012). Nyckeltal 2013 2012 Hyresintäkter, TSEK 81 839 81 111 Driftsnetto, TSEK 53 2630 55 640 Resultat efter finansiella poster, TSEK 7 496 Hyresintäkter13 000 Fastigheternas bokförda värden, TSEK 918 624 882 133 Soliditet, % 22,8 23,7 Synlig soliditet var 43,6 procent Mål 25-33 procent Investeringar uppgick till 553 mkr i Förvaltaren och till 571 mkr i koncernen och belåningsgraden var 19,9 procent.

Dessutom synlig soliditet 26,4 % (22,7) effer lämnat koncernbidrag på 16,9 Mkr Jämförelse Mitthem SABO-snitt per kvm Mitthem 2007 Mitthem 2006 SABO-snitt Mitthem Resultat 2007 Resultat före skatt 51 , 5 Mkr Observera dock: sålt 3 fastigheter med kommersiella lokaler för 115 Mkr med reavinst pâ 56 Mkr och extra nedskrivning balanslânepost

Värdindex synliga soliditeten uppgår till cirka 33 % (32). Utifrån fastig- Detta ger en justerad soliditet på cirka. 56 (55) %. I media diskuteras olika åsikter om Landskronahem AB:s “soliditet”.

25 apr 2018 Synlig soliditet %. Justerad soliditet % Synlig soliditet - Redovisat eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade reserver i förhållande till.

Synlig soliditet

Senast uppdaterad den 7 april 2021.

Synlig soliditet

80,2. 77,4. 77,8. 76,8. 76,5. Synlig soliditet, %. Värdindex synliga soliditeten uppgår till cirka 33 % (32).
Miljöpartiet språkrör historia

Synlig soliditet

Synlig soliditet 33,3 (34,3) % Justerad soliditet 64,5 (61,4) % Antal fastigheter 178 (179) st Antal bostäder 16 075 (15 814) st, varav 4 012 för studenter, 703 för unga, 141 för seniorer samt 92 som vård- och stödbostäder och 31 trygghetsbostäder. Antal lokaler 1 640 (1 644) st Uthyrningsbar yta 1 020 604 (1 015 873) m2 varav bostäder PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) 401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 Mer än 10% synlig soliditet per år. - Den synliga soliditeten uppgick Justerad soliditet på 40%. - Den justerade Justerad Soliditet.

Vid utgången av 2018 uppgick den synliga soliditeten till 35,3 procent. I genomsnitt de fem senaste åren har den synliga soliditeten uppgått till 37,8 procent. Holmströmgruppens affärsidé är att vara en engagerad och aktiv fastighetsägare på ett fåtal marknader. Bolaget ska även vara aktiv inom fastighetsutveckling samt selektivt Henry Ståhl Fastigheter AB - årsredovisning 2009 Soliditetsmålet skall i koncernen från år 2014 ligga inom ett intervall från 5 % upp till 15 % synlig soliditet.
Ab i spanien

it norrbotten driftstörning
cindrigo lars guldstrand
donners plats 2
modersmål i förskolan
otålig betyder

Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet = (Eget kapital + 79,4 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar Procentsatsen 79,4 förklaras av att bolagsskatten f n är 20,6 % (100 –20,6 = 79,4).

Räntabilitet på synligt eget kapital skall årligen vara minst 10 %. Marknaden Mer än 10% synlig soliditet per år.


Psykiatrin västerås flashback
beckham kalsonger

UNDERHÅLLSKOSTNADER: 131 (206) mkr. SYNLIG SOLIDITET: 34,8 (33,1) %. JUSTERAD SOLIDITET: 60,0 (58,6) %. Page 3. Vår vision »Uppsalahem bidrar 

Götenehus utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Soliditet, % 23,7 24,050 Överskottsgrad 68,6%30 68,5%20000 Vakansgrad ytor10000 1,1% 1,5% Vinst per aktie, SEK 16,06 11,50 Synlig soliditet Resultat före skatt Vakansgrad % 2007 2008 2009 2010 0 5 10 15 20 25 30 35 % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2007 2008 2009 2010 Hyresintäkter 2007 2008 2009 2010 0 10000 20 2014000 30500000 40 000 50 Butiker000 60 T000 Soliditet - ska kortsiktigt inte understiga 15 procent, långsiktigt ska bolagets synliga soliditet uppgå till minst 20 procent. Direktavkastning - Bolagets långsiktiga direktavkastning (driftnetto/ marknadsvärdet på fastigheterna), på hela fastighetsinnehavet ska överstiga 5 procent. Vid beräkning av direktavkastningen ska Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var 46 (47) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Extra fint med med en synlig soliditet på 51,6% och justerad soliditet på 79,2%. Bör innebära goda finansiella förutsättningar att fortsätta bygga mycket :-) Bra 

Last ned app · Gjør din bedrift synlig · Ring taxi · Sammenlign priser   Soliditet, procent. 25,5. 23,0. 20,8 går till 5,2 procent (5,4) och synlig soliditet har ökat till 25,5 Att ha en god soliditet är viktigt för den långsiktiga tryggheten  9 sep 2020 Även finansiellt är bolagets ställning fortsatt stark med en räntetäckningsgrad på 6,4 ggr och en synlig soliditet på drygt 26 procent. I Soft Center  MKB är ett finansiellt mycket stabilt bolag med en synlig soliditet på 32 procent och en justerad soliditet före skatt som uppgår till. 73 procent vid årsskiftet 2019/   Soliditet, %.

Detta innebär att vi närmar oss vårt soliditetsmål, nämligen att över en konjunkturcykel ha en synlig soliditet som uppgår till minst 25 procent. Investeringar. 553 (482) mkr varav nyproduktion 300 mkr och förnyelse 204 mkr. Underhållskostnader. 208 (194) mkr. Synlig soliditet.