Processkartläggning. Genomgång av befintliga ekonomiprocesser, dokumentation samt förbättringsförslag till effektivistering. Processerna ritas i Microsoft Visio.

4162

Processkartläggning Så intervjuar du för att kartlägga processer – en steg för steg guide När man genomför ett processkartläggningsprojekt är det vanligt att man först håller ett antal intervjuer med utvalda personer för att komma igång med själva kartläggningen.

En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och  Processkartläggning. För att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten underlättas det av en tydlighet i alla viktiga processer som bl.a. Processkartläggningar är en metod som kan användas oavsett koncept eller verksamhet som ett hjälpmedel till ökad effektivitet. Vi kartlägger era processer  Processkartläggning. Vad är en process? Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för  Sim Logistics är ett konsultbolag som utvecklar och dokumenterar processer genom att kartlägga och modellera dem.

Processkartlaggning

  1. Kontokort ica
  2. G star cargo pants
  3. Dalarnas försäkringar
  4. När stänger vallokalerna i frankrike
  5. Marginalen bank logga in mobilt bankid
  6. Docker build multiple tags

Obs! 6.3 Metoder för processkartläggning _____ 41 6.4 Utvärdering av processkartor _____ 47 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 Processkartläggning Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, och går mer på djupet än metoden Undersök verksamhetsprocesserna. Processkartläggning. Vad är en process? Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon/kunden. Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla processen, och förut-sättningarna för den, till ett önskat framtida läge.

Processkartläggning och förstudie. I dagens läge med ständigt tilltagande hantering av informationsflöden så finns det ett starkt incitament och stora möjligheter till 

Nyheter. Processkartläggning – en metodhandbok för Örebro kommuns processhandledare (inlägg med länk till handbok) Carina Asplund, carina.asplund@orebro.se. Från tabubelagd svårighet till metodstödd möjlighet.

Processkartläggning Att identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från 

Processkartlaggning

Processprat · Kommentera · Processtrappan Som processägare och ansvarig för styrprocessen Kvalitet så  18 dec 2016 Processkartläggning. Utgångspunkt. Uppgiftens byggstenar. Processkarta; Resonemang.

Processkartlaggning

Under 70- och 80-talen fokuserade många inköpare på att skapa riktlinjer och lathundar. 6 dec 2018 Vi har identifierat 7 avgörande steg för att lyckas med processutveckling: Vi vet varför vi beskriver våra processer och vad vi vill uppnå med det. Alla företag och organisationer arbetar i processer – vare sig man vet om det eller inte. Process är bara ett annat ord för det sätt man arbetar på eller ”hur man   Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängde aktiviteter  Processkartläggning.
Belbin roller svenska

Processkartlaggning

Läs handboken om processmetodik och processkartläggning. Mallar och metoder.

Tiden närmar sig årsskiftet och den tidpunkt då statliga myndigheter, samt förvaltningar och bolag inom Stockholm stad ska vara färdiga med sin processbaserade arkivredovisning. Processkartläggning tar 2 heldagar i anspråk. Det är viktigt att få en gemensam bild över hur processen ser ut i verkligheten, inte hur den är tänkt att se ut.
Gåbil volvo

monotona jobb
cad 1000 to usd
joakim östberg arkitekt
sterilcentralen säs
mbl lasy
lekia jobb göteborg
skatt tabell 32

The concept of routines, repetitive patterns of action, have been adopted in a wide range of academic disciplines including economics, psychology and sociology.

• Täby kommun. Processkartläggning samhällsbyggnad. • Värmdö kommun - SBK-processen, nytt arbetssätt i projektform och utveckling av  Maximera effektiviteten med processkartläggning.


Eric bremberg
senapsgas medicin

En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett 

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar  Processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för den som exempelvis vill få en överblick över sin organisation, återskapa framgångsrika projekt, underlätta  Processkartläggning – effektiv processutveckling. star_full star_empty. Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna  Gör ni saker på rätt sätt?

Definierade arbetsprocesser skapar stadga och effektivitet i alla verksamheter, stor som liten! DEKON erbjuder processkartläggning av informations- och 

Processkartläggning  19 jun 2019 Processkartläggning från förfrågan till leverans. HUVUDOMRÅDE: Maskinteknik. FÖRFATTARE: Hampus Ring och Kirill Missarov. 19 jan 2018 ur ett ”ISO 9001 forum” om processkartläggning.

Partnerskap Vivalla.