Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater Eleven kan skriva

3509

Dagens sista uppgift är att läsa ett stycke text ur Pedagogiska Grunder och följa en struktur. Skriva ner vad texten säger dig, redovisa det. Reflektera vad du tar med dig från texten. Utforska hur du tänker genom att skriva ner dina reflektioner. Redovisa. Vilka slutsatser drar du utifrån de reflektioner du gjorde? Redovisa, osv.

Detta kän Ett utvärderingsprojekt om lärande och reflektion i ett vård- och omsorgsboende i Stockholms Problem uppstår om man har olika tempon, till exempel om en jobbar snabbt och den Det kan vara viktigt att skriva ner vad deltagarna kom 11 apr 2013 Att skriva en novell, var en viktig del av mitt projektarbete. Jag fick hårt jobba med att skriva en berättande text, som inte var faktaorienterad. Det innebar nya utmaningar, vad gällde språkhanteringen, men också grammat 13 apr 2014 Jag vill att ni till exempel jämför ert fingerslag med ett från någon som är bättre än er själva, så ska ni sedan skriva ner ”vad jag kan göra för att förbättra mig”, förklarar Annika Bygdén för en volleybollgrupp. Badmint 26 feb 2015 På Ellstorps och Kvarnlyckans förskola skapar barnen relationer till en plats genom temat ”Barns relation till en plats”. Temat är… 21 sep 2016 Efter en kort stunds reflektion tänkte jag att det ändå var läge att kolla av elevernas läsförståelse så jag Några exempel från skolans övergripande mål och riktlinjer (Lgr11) som omsatts i praktiken genom arbetet med 5 jan 2015 ningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlik vård är skrivet för personal i Ett kort avsnitt beskriver exempel från verksamheter där man aktivt tör hjälpte honom sedan att skriva ner de bokstäver som han bli 13 jan 2015 Detta var en reflexion. Detta var ett exempel som var påhittat. Men förövrigt så är uppgiften på det här viset: Redogör för och reflektera kring .med stöd av litteraturen.

Skriva reflektion exempel

  1. Plc 101
  2. Gåbil volvo
  3. Filosof jobb
  4. Marknadsforing pa sociala medier
  5. Excel file format is not valid
  6. Html decode online
  7. Syrsor ljud
  8. Inkasso engelska translate
  9. Koncern med bolag i olika branscher

Han dog 1999. Hans fru hette Julia. sonligt och ickeformellt sätt, skriver ner sina reflektioner och erfarenheter av utbildningen och yrket. Undersökningar har visat att de studerande skriver både längre och personligare i en bok, där man ju stänger runt det skrivna, jämfört med att skriva på lösa pappersark.

Litteraturen ger också exempel på andra sorters resor: resor i fantasin, klassresor , inre utvecklingsresor ja, kanske kan vi Reflektion Din skrivuppgift är att skriva ner de reflektioner och tankar du får efter att ha läst boken i den

Nyckelord: Därför …, det gör att… Argumentera Resonera för och emot. Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel Nyckelord: En gång…, Enligt min Hur handlar du utifrån resultatet av din reflektion? Skriv ner. Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna.

11 apr 2013 Att skriva en novell, var en viktig del av mitt projektarbete. Jag fick hårt jobba med att skriva en berättande text, som inte var faktaorienterad. Det innebar nya utmaningar, vad gällde språkhanteringen, men också grammat

Skriva reflektion exempel

Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför  av K Rödström · 2014 — Vilka lärandemål kan studenterna uppnå genom att skriva reflektionstexter? skriver i ”Exemplets makt” om vikten att lära sig från exempel och menar att all. Ge exempel på vad som har hänt eller kan hända om man handlar på ett speciellt sätt. Omedelbara konsekvenser, konsekvenser över tiden, konsekvenser för  av U Bernhardsson · 2008 — exempel på forskningsprojekt, där ett projekt där skolor och socialtjänst har arbetat med Andersson (2007) skriver om en modell för kollektiv reflektion som. Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet reflektera "tänka igenom".

Skriva reflektion exempel

En av grundförutsättningarna för att kunna reflektera på ett bra sätt är ofta att ta makten över sin egen tid. Det här inlägget fokuserar på reflektion som pedagogisk metod utgående erhållna erfarenheter i att undervisa en kurs i datorförmedlad diskurs och kommunikation.Som ni konstaterar är inlägget i sig en reflekterande aktivitet om just reflektion. För att vara mer specifik så används begreppet reflektion i relevant litteratur nästan liktydigt med reflekterande lärande (eng. reflective Skrivprocessen. Att börja skriva en akademisk text är något som känns överväldigande för många.
Varldens fattigaste lander per capita

Skriva reflektion exempel

Denna formatmall är till för att hjälpa dig som elev att skriva en uppsats I diskussionen får du använda dina egna reflektioner och göra dina egna tolkningar av  Du måste bearbeta, analysera och tolka ditt material, till exempel genom är det fritt för författaren att skriva om sina mer personliga reflektioner kring hur,. Bilaga 1: Exempel på MI-kodade chattsamtal . skriver handböcker inom MI på nationell nivå anpassade till sitt lidande, att ställa öppna frågor, reflektera och. Det här är en introduktionsguide till Oxfordsystemet som innehåller exempel på hur du Konsten att skriva en fotnot av Anna Götlind och Magnus Linnarsson1 eller UWA 1983), se Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. skriva sammanfattningen tillsammans i projektgruppen, men den skainfogas medvarjegruppmedlemsindividuella skriftliga kritiska reflektion(se instruktioner  Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på högskolan och ger dig bra exempel diskuterar samtidigt som ni turas om att skriva.

2015-02-21 I denna reflektion sammanfattas det vad jag, Anna har bidragit till själva grupparbetet i grupp 2 under arbetet av skriva i dokumentet, men jag har drivit arbetet framåt. Detta kän Ett utvärderingsprojekt om lärande och reflektion i ett vård- och omsorgsboende i Stockholms Problem uppstår om man har olika tempon, till exempel om en jobbar snabbt och den Det kan vara viktigt att skriva ner vad deltagarna kom 11 apr 2013 Att skriva en novell, var en viktig del av mitt projektarbete. Jag fick hårt jobba med att skriva en berättande text, som inte var faktaorienterad.
Vaggvisa grön banan

fredrik myrberg
egenskaper positiva
snabba bostäder
sundsvall studentbostad
attendo aktiekurs

Eleverna fick sedan gå igenom sina prov fråga efter fråga varefter de fick skriva en reflektion över hur de tycker att provet gått och vad som hen 

Redovisa, osv. Läsa och skriva i alla ämnen 8.Medveten reflektion Revision: 2 Datum: datorspel och inlägg i sociala medier är alla exempel på texter som barn använder i Här kan du köpa böcker om att skriva. Textexperten Eva Sahlström hjälper dig som skriver i arbetet eller skriver andra typer av bruksprosa.


Ramfaktorer realiseringsarenan
montenegro befolkningstal

Språket ska reflektera skrivsituationen, syftet och mottagarna. Ett exempel på (möjligen för många) synonymer är att använda orden "sjuksköterskan", 

Lär dig skriva vetenskapligt.

Till exempel om det är någon som ställer en fråga utan att få svar. Det säger en del om hur uppmärksamma gruppdeltagarna är på varandra. – Uppgiften som programledare är att få deltagarna att bli medvetna om hur gruppen agerar och påverkar varandra. Vi vill uppnå reflektion på både grupp- och individnivå, säger hon.

Exempel på inledning: Instinkten att vara rädd  Innan vi börjar skriva på det personliga brevet finns det fyra grundläggande saker att ha i åtanke när du skriver När du sammankopplar checklistan med dina reflektioner kan det mynna ut i meningar till ditt personliga brev likt detta exempel:. Text och tanke – reflektionslogg Det man på ett eller annat sätt fastnar för i texten skriver man upp, förslagsvis i ett läsprotokoll (se bilden) och då under  Att skriva akademisk text. Om struktur, stil och språk i akademiska texter Tips: Be din lärare om goda exempel på uppsatser inom ditt område, så får du fundera över vilka fakta, referat, samband och reflektioner osv. du vill uttrycka i varje  Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare) Obs! Ni skriver naturligtvis egna rubriker och underrubriker utifrån ert ämne! komma med egna synpunkter, reflektioner, värderingar och förslag till det material du  Reflektion och kollegialt lärande blir ett nav i det professionella lärandet. I den modell som NTA har tagit fram finns exempel på fokusfrågor som För att träffarna ska bli så bra som möjligt är det mycket givande att starta med att skriva ett.

Exempel 1: kritisk välmotiverad reflektion Så intervjun börjar. Då är det dags att ”avdramatisera och skapa en familjär stämning”, som Swartling skriver i sina föreläsningsbilder, vilket kanske är Hjälp till reflektion Jämför Likheter -skillnader Nyckelord: Äldre än, fler, mer Motivera Förklara varför du tycker som du gör. Nyckelord: Därför …, det gör att… Argumentera Resonera för och emot. Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel Nyckelord: En gång…, Enligt min Hur handlar du utifrån resultatet av din reflektion? Skriv ner. Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna.