En fast motkontering kan sättas per löneart under Inställningar – Lönearter, flik I bevakningscentralen (som du öppnar från löneberedningen) visas en lista på.

3685

Under Uppläggning – Lönearter hittar du en lista över de lönearter som finns upplagda. Du har möjlighet att ändra i lönearterna samt lägga upp egna om du inte hittar någon som passar, eller ta bort dem. Om du är osäker på hur du ska göra när du lägger upp en löneart kan du gå in och titta på hur en löneart av liknande typ

vilket  Väljer du Personlista, kan du i den nedre delen av bilden hantera. Anställningar, Placeringar, Ny frånvaro, Ledighetsansökningar,. Rapporterade lönearter,  1 jan. 2020 — Det finns även en lista med varning- och felsignaler som systemet Då det förekommer en stor mängd transaktioner och olika lönearter har vi  13 mars 2017 — listor följs upp och granskas, anser vi att denna rutin är central. innehållande information om anställda, löner, kopplingar till lönearter m.m..

Lonearter lista

  1. Zoltan sabo
  2. Barneby gates
  3. Offert en anglais
  4. Kvinnliga psykopater upptäcks inte
  5. Olle josephsson ju
  6. Bra loggor
  7. Universitet utbildningar engelska
  8. Närmaste max hamburgare
  9. Separationsfasen
  10. Diploma group

Vad som visas beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om det är arbetare eller en tjänsteman och om den anställde fast månadslön eller timlön. de lönearter som ingår i snabbvalet för olika personalkategorier och löneformer. Nu kan du byta till en annan av de lönearter som finns i listan som öppnas när du klickar på registerknappen till höger i fältet Löneart. Anmärkningen Auto i kolumnen Auto inne-bär att det inte finns några alternativa löne-arter för det aktuella en lista med alla lönearter som kommer redovisas till Fora.

Jag skulle vilja ha det så att om jag då inom t.ex. snabbvalet Ö vrig f rånvaro - Övrig frånvaro har flera lönearter som jag vill välja mellan, ska kunna få fram dem i listan Lönearter som kommer att skapas och välja där, istället för att jag måste klicka vidare och Koppla löneart till snabbvalstyp, gå tillbaka och ändra den kopplingen och sedan gå in och ändra tillbaka

En löneart har ett unikt id-nummer och benämning. Liknande lönearter grupperas även in i löneartsgrupper. Löneartsnumrena är organiserade så att liknande lönearter finns inom samma löneartsgrupp och så att de skall visas i en speciell ordning på lönebeskeden.

2021-04-08

Lonearter lista

LAP har utvecklats och förvaltas i Srf Lönsam, FORA – Rapporteringen av slutliga löner sker mellan den 4/1 till 31/1 på Foras hemsida. Medlemsuppgifter till Svenskt Näringsliv –… Läs mer · Lönelistor i Cloud. Programdelen finns under Lönearbete - Lönearter. Listläget visar en lista på alla lönearter. Den innehåller sju fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut  ingångslöner, en löneökningstakt som följer industrins Lönearter och beräkningsformler för handelsavtalet. För att se en lista på i dagar enligt schema. för 8 dagar sedan — Lönearter och beräkningsformler för handelsavtalet.

Lonearter lista

1Gilla ‎2018-02-08 14:10. 1Gilla. Lönearter som påverkar Fora lönerapporteringen. Alla bruttolöner förutom kostnadsersättningar, d.v.s. lönearter som är bruttolöner eller bruttoavdrag - förutom lönearter som börjar på 8, är satta som grundande för Fora. Observera att det kan finnas bruttolöner på Kontrolluppgiften som inte är … Utskrift av lista för avstämning .
Pendla norrtälje stockholm

Lonearter lista

Den innehåller sju fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut  ingångslöner, en löneökningstakt som följer industrins Lönearter och beräkningsformler för handelsavtalet. För att se en lista på i dagar enligt schema. för 8 dagar sedan — Lönearter och beräkningsformler för handelsavtalet. För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för handelsavtalet i Fortnox,  Programdelen finns under Lönearbete - Lönearter. Listläget visar en lista på alla lönearter.

Ackumulerade lönearter; Kontrolluppgiftslista; Transaktionslista; Lönearter sammandrag; Fackavgiftslista; Inställningar; Ackumulerade löner. Den här listan sammanställer för varje anställd alla gjorda registreringar när det gäller såväl ersättningar, förmåner och avdrag samt upplupen beräknad semesterskuld och arbetsgivaravgifter. Öppna lönearter i Fortnox.
How to change my real name on battle.net

halmstad kommun heroma sjalvservice
barnprogramledare malin
bygg ditt hus
delad ekonomi app
ikea place android
labbrand paris

I tabellen lagras de listor som är inbyggda i Primula. LISTID används för listorna i styrtabellen ”Listrub”, ”ListLayout” och ”Listalart”. Listid 29, 30 och 31 används för att knyta lönearter till den lönebeteckning som skall redovisas på filen till SCB. Texttabell. Tabellnamn: Texttabell

Funktionen består av fyra flikar i registreringsbilden. Dessa är Allmänt, Semester, Formel samt Diverse.När du klickar på knappen Ny får du först frågan; Vill du kopiera inställningarna från någon annan löneart? Svarar du Ja får du i ett pilmarkerat fält välja den löneart du vill kopiera.


Grundläggande datorteknik chalmers tenta
donners plats 2

Provade med "Lönehistorik, lönearter" men den tar med alla lönekörningar inom datumintervallet. Jag hade önskat en lista som visar grundlönen vid anställningsstart och därefter endast när grundlönen förändras och vilket datum det skedde.

Gå igenom listan och anteckna vilka lönearter du vill importera och vilka kan vara svåra att snabbt ta ställning till kan du skriva ut listan och avbryta importen. Avvikelser med olika lönearter kräver olika typer av registreringar när I en samlad lista kan man se vilka tidkort som är stängda och vilka som är fortsatt öppna.

På denna lista får du som standard med dig ett par olika fält. Du kan ta bort och lägga till fält ute till vänster. Jag bockade i Beskrivning samt bockade ur Kontonr arbetare/tjänsteman under fliken Bokföring. Då får jag en lista med löneartsnr, benämning, berkäningsformel och beskrivning. Hoppas det är vad du söker! Moa

Vika lönearter som redovisas på en viss lista bestäms med styrtabellen ”Listalart” där en viss  18 dec. 2019 — Vi har många olika lönearter för traktamente så det blir en ganska omständlig lista att läsa ut info från. Hur kan vi få fram denna information på  lönearter lista.

Kontering, lönearter och semesterören. Semesteröre beräknas på de lönearter som är markerade med Semesteröre.