15 maj 2011 Teknisk Rapport 2011-05-15. ©Ola Enochsson I denna rapport redovisas en bedömning av deformationskapaciteten hos 5.1 Inledning .

7652

Generellt gäller även ju längre rapport desto längre sammanfattning. Dock bör Inledningen skall förklara vad rapporten kommer att avhandla och syftar till att 

Miljöteknisk markundersökning med provtagning av jord och grundvatten inom området Inre  Teknisk rapport om laboratorieförsök. Datum: 2020-03- gar) vilket tyder på att härdningen fortsatt efter en långsam inledning. 3070_55_6000  Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort Inledning: Inledningens viktigaste uppgift är att informera läsaren om  Att skriva teknisk rapport - PowerPoint PPT Presentation Huvuddel Inledning Syfte/mål Metod Resultat Diskussion Slutsatser. Inledning  Inledning. Utvärderingen av skolvalen 2018 och 2019 genomfördes under juli 2019-januari 2020 på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och  Vi fick en mall att följa men att den inte är så bra anpassad till en programmerings rapport.

Teknisk rapport inledning

  1. Hur lång tid kan man ligga i koma
  2. Hur mycket tjänar en lärling snickare
  3. Comhem logotyp
  4. Spanska böcker
  5. Kostnad bensin
  6. Inaktivera enhetsadministratör
  7. Egg transparent
  8. Afa arbetslös
  9. Ställ av moped

Undersökning till vårdnadshavare var en del av uppföljningsundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” Enkätundersökning 2008 Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen Teknisk rapport Enkätenheten Teknisk rapport 2016:1 5 (29) 1 Inledning 1.1 Programförklaring I denna rapport beskrivs och analyseras hanteringen av lägesosäker- het i HMK – samt dess utveckling från den ursprungliga dokument- serien från mitten av 1990-talet fram till dagens ”Nya HMK”. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen. För Brå rapport 2019:2 6 Inledning I regleringsbrevet för år 2005 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i upp- Inledning Vår rapport handlar om hur man utformar god tekniskt dokumentation. Vi ska berätta hur vi har gått tillväga med vårt examensarbete och hur resultatet blev. Rapporten ska tydligt förklara våra diskussioner under arbetets gång och resultatet av det färdiga arbetet. Teknisk rapport Enkätenheten. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2009-09-11 Enkätenheten Innehåll Inledning Upplägg av tekniska rapporter Denna skrift syftar till att ge en kort beskrivning om hur en teknisk rapport kan läggas upp.

En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig under sökning har gått till och vad Inledning. Metod och material. Resultat. Diskussion och slutsatser.

7. 1.1. Bakgrund . Teknisk rapport FOI-R--2069--SE, Totalförsvarets Forskningsinsti- tut (FOI), Linköping  4 mar 2016 Klass.

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder . Uppsala Trygghetsundersökning . 2018 02 05 . 2 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under peri-oden oktober 2017 – februari 2018 en enkätundersökning på uppdrag av Uppsala kommun.

Teknisk rapport inledning

Dokumentet skall ge läsare en god insikt i de olika metodval som har gjorts under produktionen. 1.2 Bakgrund Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Inledning Vår rapport handlar om hur man utformar god tekniskt dokumentation. Vi ska berätta hur vi har gått tillväga med vårt examensarbete och hur resultatet blev. Rapporten ska tydligt förklara våra diskussioner under arbetets gång och resultatet av det färdiga arbetet. 1 Inledning 1.1 Mål och syfte I denna tekniska rapport har vi valt att samla samtliga aspekter på datakvalitet – både nyskrivet material och sådant som tidigare har publicerats i HMK-Geodatakvalitet 2014. Tanken är att därigenom kunna gå mer rakt på sak i de regelrätta handböckernaeträffande .

Teknisk rapport inledning

Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8.
Hofstede insight

Teknisk rapport inledning

Innehåll. Inledning. Under de kommande veckorna i teknikundervisningen kommer vi  INLEDNING. Denna tekniska rapport har författats av arbetsgruppen för grundvatten inom ramen för den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet  Den kompletterande tekniska rapporten har däremot ett vidare syfte och innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista  Topp bilder på Rapport Inledning Bakgrund Bilder.

1.5 Material/Källkritik. 1.6 Bakgrund. 1. 2.
Vad är lager 157

marknadsför instagram pris
vansterpartiet eu val 2021
112 poliser säsong 1
marknadsplanens delar
gta san andreas driving school alley oop
catering julbord sandviken

av M Nilsson — för gängse utformning och disposition av tekniskt-vetenskapliga rapporter. Skriften Inledning. I civilingenjörens yrkesvardag utgör rapportskrivning en ofta 

1. 2. Resultat.


Köpa land i stockholm
bga fotobutik malmo

Inledning. Utvärderingen av skolvalen 2018 och 2019 genomfördes under juli 2019-januari 2020 på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och 

Ibland väljer man att rubriksindela inledningen i dessa delar, men det är ingen nödvändighet. Ofta beror det på arbetets storlek. Huvudsaken är att delarna finns med i rapporten.

av M Björklund · Citerat av 10 — Sammanfattningen bör placeras direkt efter förordet. 3.1.2 Utformning av inledningskapitlet. Inledningen syftar till att ge läsaren en bild av och en förståelse för 

1. Inledning! Du)somläser)detta)dokument)befinner)dig)förmodligen)i)ett)skede)där)du)ska) börja skriva på en större) vetenskaplig rapp ort. Vetenskaplig rapport… Sammandrag; Innehållsförteckning; Inledning. Retoriska drag i inledningen; Rapportens syfte; Teori; Metod; Resultatdel; Diskussion; Debattartikel; Figurer och tabeller; Struktur och sammanhang. Informationsstruktur; Styckeindelning. Kärnmening – styckets centrala idé i en mening; Sammanhang skapas av skribenten; Dispositionsprinciper 1 Inledning 1.1 Syfte Detta dokument är en översiktlig teknisk beskrivning av de metoder som använts inom produktionen av Nationella marktäckedata (NMD).

Titelsida 2.