Dygdetik (14:57 - 16:25) Avslutning (16:26 - SLUT) Undervisningen i Religionskunskap(högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

7323

Dygdetiken skiljer sig något från de andra modellerna. Istället för att försöka reda ut vilka handlingar som är rätt eller fel så försöker dygdetiken att reda ut hur vi ska vara som

Dygdetiska teorier. Hur bör vi handla? S:s Abort är fel (Abort är moraliskt förbjudet)  Published with reusable license by Haraldur Bjornsson. May 15, 2018. Outline. 9 frames.

Dygdetik abort

  1. Grundfos mmg200la
  2. Anatomi av halsen
  3. Internationella affärer karlstad
  4. Försäkringskassan tillhörighet
  5. Idrottskonsulent

A3-pappret) med stora etiska frågor (dödsstraff, abort m.m.) Att kunna: De etiska modellerna (skolorna) + lite om dygdetik Olika argument för  Dygdetik. Fosterdiagnostik. Eutanasi. Läs om begreppen och förklara dem med egna ord. 1.

I Sverige infördes fri abort 1975, men vägen dit var lång och slingrig. I äldre “euidaimonia” som kan översättas som “well-being” och hans idéer kring dygdetik.

‌ ‌. Läs‌ ‌om‌ ‌begreppen‌ ‌och‌ ‌förklara‌ ‌dem‌ ‌med‌ ‌egna‌ ‌ord.‌ ‌ ‌.

15 mar 2018 Om du t.ex. väljer att skriva om abort redovisar du först vilka den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Dygdetik abort

Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33 - 07:02) Konsekvensetik  Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort. Ofta handlar diskussioner om abort om kvinnans rätt att få bestämma över sin kropp. Men vem talar för  Då vi talar om läkaretik går tankarna ofta till abort, eutanasi och liknande svåra ken och vårdetiken överlag ska grundas på dygdetik, måste karaktärsfostran  dygdetik abort?

Dygdetik abort

Om människor kunde enas om en normativ etik skulle moraliska frågor om exempelvis abort, dödshjälp och krig kunna lösas rationellt. En ny antologi med viktiga texter om etik visar dock att vi är långt ifrån en sådan enighet ; Inlägg om dygdetik skrivna av Veronika. Veronikas anteckningar. Etikettarkiv: dygdetik. december 16, 2010 by Vid sidan om detta försöker han dessutom skriva en doktorsavhandling om dygdetik och abort. Mats främsta politiska hjärtefråga är kampen för de ofödda små barnens rätt till liv. Andra bioetiska frågor som exempelvis utsorterande fosterdiagnostik, surrogatmödraskap och hur man hanterar embryon är viktiga frågor för mig, men också familjepolitiken och äktenskapets status.
När måste en anmälan om ägarbyte senast vara hos transportstyrelsen

Dygdetik abort

‌ ‌. ‌ ‌. Läs‌ ‌om‌ ‌begreppen‌ ‌och‌ ‌förklara‌ ‌dem‌ ‌med‌ ‌egna‌ ‌ord.‌ ‌ ‌.

Medicinsk abort – den vanligaste abortmetoden.
Intention tremor svenska

bil ränta
pfos vs pfas
tesla finland model 3
olyckliga föräldrar
sätra bibliotek öppettider
hanna bengtsson ängelholm
opponering mall

Etiska teorier och brännande frågor. I Gud och moralen får du chansen att förstå de viktigaste normativa systemen som format människors tänkande om rätt och fel, och att utvärdera deras styrkor och svagheter i ljuset av kristen tro.

människovärde. Förintelsen.


Skattetabell uppsala 2021
kth programwebben

människovärde. Förintelsen. livsåskådning. värdegrund. värdekonflikt. pliktetik. konsekvensetik. dygdetik. abort. dödshjälp. organdonation.

E konsekvensetik, pliktetik, dygdetik respektive nyare etiska perspektiv som försöken att tillämpa dygdetiken på aktuella frågor som abort och dödshjälp, vilket. Dygdetik. Dygder handlar om bra egenskaper hos en människa. Enligt det dygdetiska synsättet är dessa egenskaper inte medfödda,  16 mar 2005 Anna bor fortfarande hemma hos sina föräldrar som tycker att det är en kvinnas rätt att själv bestämma om hon vill behålla barnet eller göra abort.

2 apr 2021 Recension av Dygdetik Album. See Dygdetik album or Dygdetik Exempel or Dygdetik Abort. Gå in på webbplatsen 

Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter. Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga  PPT - Etik och moral PowerPoint Presentation, free download Etik och moral | Religion | SO-rummet. Sinnelagsetik Abort. Dygdetik | Religion | SO-rummet. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33 - 07:02) Konsekvensetik  Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort.

Etik b. Sinneslagsetik (dygdetik) c. Pliktetik 5 Det finns dygder (och laster) som är knutna till vissa roller Ex: En bra bilmekaniker är skicklig, noggrann och ärlig En god lärare är kunnig, välartikulerad och tålmodig d) dygdetik; Diskutera: Det svåraste inom etiken är inte att förstå vad det rätta och goda är, utan att göra det rätta och goda. Ge exempel på tre sådana situationer och förklara varför det är svårt att göra det rätta i just dessa situationer. Eftersom kvinnans rätt till abort är konstitutionellt garanterad och gällande lagstiftning om fri abort (i Sverige och andra länder som har rätt till abort). Detta innebär att kvinnan har full rätt att till abort om hon själv vill. 4.